Многостаен апартамент МОНТАНА

МОНТАНА ул."Славянска"№2, ет.3, ап.2
предназначение: жилище, апартамент, с адрес: ул. Славянска № 2, ет. 3, ап. 2, с площ по документ: 145,16 кв. метра, като ... . Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес: ул ... 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /1/5 ид.ч./ с идентификатор 48489.8.46 по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл
25.11.16 г., 20:34 targimot.com
145.0 м²
107 925,00 лв