САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница, обл.Ловеч ... , одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2 ... , апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси
24.10.16 г., 14:43 targimot.com
75.0 м²
17 190,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.873.3.5 по КК и КР на гр. Летница, община Летница. обл.Ловеч ... . одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 год. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Летница, п.к.5570, ул."България" 30, вх.Б, ет.2 ... , апартамент, брой нива на обекта: 1. с плош 75.44 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераси
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
75.0 м²
13 752,00 лв