Двустаен апартамент ДУЛОВО

ДУЛОВО „Васил Левски” № 7
: апартамент под № 6, находящ се в гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски” № 7А, ет. III, състоящ се от кухня ... ЖИЛИЩЕ, с идентификатор по кадастрална карта 24030.501.325.5.6, с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 7, вх. „Б ... : 24030.501.325.5.6-009; със застроена площ от 70.72 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Дулово, одобрена със Заповед № РД-18-51
1.11.16 г., 13:30 targimot.com
71.0 м²
32 100,00 лв