Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира
14.11.16 г., 20:31 targimot.com
98.0 м²
67 725,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Орловска" № 87
, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, ул."Орловска" № 87 ... 5,01 (пет цяло и една стотни) квадратни метра, при граници по акт за собственост: отдолу - избено помещение на апартамент ... и девет точка двеста и пет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно) с
28.10.16 г., 17:44 targimot.com
58.0 м²
37 940,00 лв

Магазин ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска"№28
ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, ет.1, ап.1, самостоятелния обект попада в сграда №1, разположена в поземлен имот с ... гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул. Орловска №28, целия с площ от 147, кв.м., с траино предназначение на територията ... МАГАЗИН №1, с вх. от ул. Орловска №28, разположен на първи и втори етаж от 136,48 кв.м., обща застроена площ : Първи
24.10.16 г., 14:15 targimot.com
136.0 м²
89 956,00 лв