Продава апартамент

гр. Габрово, Младост
1.12.16 г., 21:56 bazar.bg
3 стаи
85.0 м²
85 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул."Трети март"№154, вх.А, ет.3, ап.5
СОС с кадастрален идентификатор 14218.517.436.1.5, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, БУЛ."ТРЕТИ МАРТ" №154 ... с кадастрален идентификатор 14218.517.436, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, с брой нива
30.11.16 г., 19:12 targimot.com
76.0 м²
31 080,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Баба Зара"№18, ет.2, ап.3
, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище,апартамент, с брой нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в
16.11.16 г., 0:30 targimot.com
107.0 м²
54 750,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Седянкова ливада" 19, ет. 3, ап. 7
Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор № 14218.531.150.4.7 находящ се в гр.Габрово, Община - Габрово ... , Област - Габрово, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-19/18.05.2007г ... . на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на
14.11.16 г., 21:21 targimot.com
113.0 м²
37 200,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Мир" 2А, ет. 3, ап. 3
самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 81,00 кв.м. Прилежащи
14.11.16 г., 20:33 targimot.com
81.0 м²
36 000,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Орловска" 129, ет. 1, ап. 4
със Заповед РД 18-64/26.10.2007 на ИД на АГКК. Адрес на имота: гр. Габрово, ул. Орловска 129, ет.1, ап. 4. ЦО се намира
14.11.16 г., 20:31 targimot.com
98.0 м²
67 725,00 лв

Тристаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Петър Берон" 1, ет. 8, ап. 52
: АПАРТАМЕНТ № 52, на VІІІ етаж от жилищен блок находящ се на ул."Петър Берон" № 1 в град Габрово, на площ 68,37 кв.м ... гр.Габрово, Община - Габрово, Област - Габрово, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ... Заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
14.11.16 г., 20:28 targimot.com
68.0 м²
22 800,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Младост" № 12
регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на самостоятелния обект: гр. Габрово, ул ... точка четиристотин и петдесет/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно ... 14218.501.450.6.23, под обекта: имот с идентификатор 14218.501.450.6.19, над обекта: няма. По акт за собственост, същият е
14.11.16 г., 13:19 targimot.com
60.0 м²
27 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Могильов" № 25
Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Могильов” №25 /двадесет и пет ... осемдесет и шест, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в ... - имот с идентификатор 14218.501.786.1.18, над обекта - имот с идентификатор 14218.501.786.1.26. По акт за собственост
14.11.16 г., 13:18 targimot.com
64.0 м²
47 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Възраждане" № 4
описан като: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ на първи етаж от жилищен блок 129 /сто двадесет и девет/, находящ се в гр. Габрово, ул ... /26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, пл."Възраждане" № 4 /четири/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две ... обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обект: 1 /едно/ с площ от 74.00 /седемдесет и четири/ кв.м., прилежащи части
14.11.16 г., 13:17 targimot.com
73.0 м²
46 400,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Плодородие" № 2
. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/ на пети етаж от жилищен блок – сграда с ... /31.01.2008г. на Началника на СК – Габрово, с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Плодородие” № 2 /две/, ет. 5 /пет/, ап. 25 ... /, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ 56,34 /петдесет и шест цяло и
14.11.16 г., 13:17 targimot.com
56.0 м²
37 600,00 лв

Двустаен апартамент Чарково

Чарково община Габрово
идентификатор 81904.651.24.1.12. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 8 (осем) на ІІ (втори) етаж в ... шестотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка едно точка осем), находящ се в с. Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово ... двадесет и четири), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ
14.11.16 г., 13:16 targimot.com
61.0 м²
8 800,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Индустриална" № 45
– няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ с кадастрален №14218.502.443.1.1 /четиринадесет ... - Габрово с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Индустриална” № 45 /четиридесет и пет/, ет. 1 /едно/, самостоятелният обект ... осемнадесет точка петстотин и две точка четиристотин четиридесет и три/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на
14.11.16 г., 13:16 targimot.com
47.0 м²
6 600,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Лазурна" № 16
точка осем). По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) на втори етаж, вход „В”от жилищен блок ... -64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Габрово, ул. "Лазурна" № 16 (шестнадесет), вход "В", ет ... ), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ по документ от 64,85
10.11.16 г., 19:34 targimot.com
64.0 м²
19 580,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Селимица" № 11
. на Изп. директор на АГКК с адрес на имота гр. Габрово, ул. „Селимица” №11 /единадесет/, вх. „Б”, ет.3 /три/, ап.9 ... /девет/ с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, площ 62.03 /шестдесет и две цяло и три стотни/ кв.м., брой нива на обекта: 1 ... 3.24 /три цяло двадесет и четири стотни/ кв.м., граници: горе - апартамент №2 /две/, изток - коридор, запад - избено
10.11.16 г., 19:34 targimot.com
62.0 м²
24 300,00 лв
188.0 м²
150 000,00 лв
4.11.16 г., 23:48 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
39 000,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Орловска" № 87
5,01 (пет цяло и една стотни) квадратни метра, при граници по акт за собственост: отдолу - избено помещение на апартамент ... , одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, ул."Орловска" № 87 ... и девет точка двеста и пет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно) с
28.10.16 г., 17:44 targimot.com
58.0 м²
37 940,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Априлов" № 8, ет. 3
Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, бул. ’’Априлов ... . Габрово, общ. Габрово по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на ... АГКК, с административен адрес: гр. Габрово, бул. ’’Априлов” № 8 /осем/, ет.3 /три/, самостоятелния обект се намира сграда
28.10.16 г., 17:37 targimot.com
122.0 м²
89 100,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Баба Зара"№22, ет.1, ап.1
1.СОС с кадастрален идентификатор 14218.515.356.6.1 с площ 106,59 кв.м., с адрес: гр. ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО
24.10.16 г., 14:55 targimot.com
107.0 м²
47 400,00 лв

Едностаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул. "Трети март" № 27А
Началника на СК - Габрово с адрес гр. Габрово, бул. „Трети март” №27А /двадесет и седем – „А”/, вход „А”, ет. 5 /пет/, ап ... : ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от: една стая и сервизни помещения, брой нива на обекта:1 /едно/, площ 28,79 /двадесет ... : имот с идентификатор 14218.550.287.1.18, над обекта: имот с идентификатор 14218.550.287.1.30, а по акт за собственост
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
28.0 м²
12 750,00 лв

Двустаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО бул."Трети март"№76, вх.В, ет.3, ап.9
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №9 с кадастрален идентификатор 14218.517.317.3.9 по кадастрална карта ... , одобрена със заповед № 14-07-88/ 25.01.2088г. на началника на СГКК – гр. Габрово , с административен адрес гр. Габрово бул ... ложи и входно антре , при граници : отгоре – апартамент №12 с кадастрален идентификатор 14218.517.317.3.12, отдолу
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
68.0 м²
32 250,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул."Свищовска" 65, вх. В, ет. 7, ап. 18
. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 75,31 кв.м
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
75.0 м²
41 475,00 лв

Многостаен апартамент ГАБРОВО

ГАБРОВО ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А
/21.03.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Капитан Дядо Никола" № 28А /двадесет и осем ... осемдесет и пет/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 116,72 ... 14218.519.285.1.6, над обекта – няма, а по документ за собственост при граници: отгоре - покрив, отдолу - ап. №3 /три/, изток
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
116.0 м²
100 000,00 лв
1 2 3