Многостаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА ул. Здравец № 2
ИД № 138/2013
7.12.16 г., 22:45 targimot.com
110.0 м²
51 097,00 лв

Тристаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА жк "Сениче", бл. 67, вх. "В", ет. 2, ап. 52
Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителен директор на АК, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. "Сениче", бл ... предназначение: Жилище, апартамент, с площ 78,00 кв.м./седемдесет и осем/, брой нива на обекта - 1 /едно/, с прилежащи части
5.12.16 г., 19:53 targimot.com
78.0 м²
30 060,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1025.14.1.90 по кадастрална карта, одобрена ... със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 30.09.2014г. на СГКК-Враца. Обектът
5.12.16 г., 19:16 targimot.com
62.0 м²
22 125,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище,апартамент, с идентификатор 12259.1023.218.12.29 по кадастрална карта, одобрена ... със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 06.07.2015г. на СГКК-Враца. Обектът
5.12.16 г., 19:16 targimot.com
48.0 м²
24 780,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-жилище,апартамент с идентификатор 12259.1023.218.8.10 по Кадастрална карта и кадастрални
5.12.16 г., 19:16 targimot.com
62.0 м²
52 987,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-жилище,апартамент с идентификатор 12259.1010.270.7.46 по кадастрална карта, одобрена със ... СГКК – Враца. Обектът се намира в гр.Враца, жк.Дъбника, бл.Орбита №6, ет.8, ап.46 ,находящ се в в сграда 7, разположена в
5.12.16 г., 19:15 targimot.com
61.0 м²
26 625,00 лв
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1013.235.1.34, съгласно схема №8038/19.12.2009г. по КК и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК, с адрес гр.Враца, ул.”Цар Симеон І” №15, вх.А, ет.3, ап.4. Обектът се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1013.235 с предназначение ЖИЛИЩЕ с площ 111,33кв.м. ведно с маза 4 с площ 15,00кв.м., таванска стая 4 с площ 23,05кв.м. и 4,49% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при съседи на същия етаж – 12259.1013.235.1.33, под обекта – 12259.1013.235.1.28, над обекта – 12259.1013.235.1.40.
28.11.16 г., 19:44 targimot.com
111.0 м²
69 300,00 лв
кадастрален идентификатор 12259.1010.71 с предназначение – жилище, апартамент с площ от 57кв.м., а по скица 57,09кв.м., при
28.11.16 г., 13:05 targimot.com
57.0 м²
24 510,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1019.40.3.7 по кадастрална карта, одобрена със ... заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, съгласно схема от 08.12.2015г. на СГКК-Враца. Обектът ... се намира в гр.Враца, ул.”Панайот Волов” 1, ет.5 – 4ти жилищен, представляващ апартамент 7 и попада в сграда 3
14.11.16 г., 19:33 targimot.com
123.0 м²
77 760,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1012.298.3.44 по кадастрална карта, одобрена ... със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 04.02.2014г. на СГКК-Враца. Обектът
14.11.16 г., 17:05 targimot.com
41.0 м²
20 175,00 лв
СГКК – Враца. Обектът се намира в гр.Враца, ул.”Ген. Гурко”6, вх.Е, ет.3, ап.80 в сграда 1, разположена в поземлен имот
14.11.16 г., 17:04 targimot.com
39.0 м²
14 400,00 лв

Тристаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА ул. Генерал Леонов № 46
ИД № 436/2012
9.11.16 г., 22:19 targimot.com
100.0 м²
62 500,00 лв

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

гр. Враца, Център
31.10.16 г., 16:32 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
48 000,00 лв
16.09.2005г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно схема №4934 от 15.08.2011г. с предназначение – жилище, апартамент ... , находящ се в гр>Враца, ж.к.”Дъбника”, бл.14, вх.Д, ет.2, ап.128, разположен в сграда 6 в поз. имот с идентификатор
31.10.16 г., 15:09 targimot.com
58.0 м²
20 904,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1009.13.2.30 по кадастрална карта, одобрена ... със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 09.09.2014г. на СГКК-Враца. Обектът
31.10.16 г., 15:09 targimot.com
68.0 м²
23 025,00 лв
27.10.16 г., 16:37 bazar.bg
112.0 м²
71 500,00 лв

Двустаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА ж.к. "Река Лева" № 50, ет. 4
Съгласно приложено обявление.
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
70.0 м²
28 428,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1012.233.1.6 по кадастрална карта, одобрена ... със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 07.12.2015г. на СГКК-Враца. Обектът
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
53.0 м²
30 975,00 лв

Двустаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА ул. "Христо Ботев" № 75А
Съгласно приложено обявление.
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
60.0 м²
19 600,00 лв
Самостоятелен обект в сграда-жилище,апартамент с идентификатор 12259.1019.65.1.27 по Кадастрална карта и кадастрални
24.10.16 г., 14:56 targimot.com
58.0 м²
28 620,00 лв
1.Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1022.176.1.6 по кадастрална карта, одобрена ... със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 06.07.2015г. на СГКК-Враца, с ... предназначение жилище, апартамент. Обектът се намира в гр.Враца, бул.Демокрация 31, вх.А, ет.2, ап.6 и попада в сграда 1
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
56.0 м²
61 680,00 лв

Двустаен апартамент ВРАЦА

ВРАЦА ж.к. Река Лева № 58, ет. 5
Съгласно приложено обявление.
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
76.0 м²
29 400,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1010.71.3.32 по кадастрална карта, одобрена ... със Заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема №2918/30.05.2012г. на СГКК-Враца
24.10.16 г., 14:50 targimot.com
40.0 м²
18 000,00 лв
СГКК – Враца. Обектът се намира в гр.Враца, ул.”Ген. Гурко”6, вх.Е, ет.3, ап.80 в сграда 1, разположена в поземлен имот
24.10.16 г., 14:49 targimot.com
39.0 м²
18 000,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1010.7.6.22 по кадастрална карта, одобрена със ... заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 23.10.2013г. на СГКК-Враца. Обектът се
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
51.0 м²
21 510,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1025.266.1.1 по кадастрална карта, одобрена ... със заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема №116/06.01.2012г. на СГКК-Враца. Обектът
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
47.0 м²
16 008,00 лв
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент, с идентификатор 12259.1010.7.6.22 по кадастрална карта, одобрена със ... заповед №РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно схема от 23.10.2013г. на СГКК-Враца. Обектът се
24.10.16 г., 14:40 targimot.com
51.0 м²
17 208,00 лв
гр.Враца, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК - с административен адрес в гр.Враца,ул. „Поп ... – жилище, апартамент със застроена площ по документ от 77,00 кв.м., а по кадастрална схема – 75,95кв.м, състоящ се от
24.10.16 г., 13:33 targimot.com
77.0 м²
37 185,00 лв
20.10.16 г., 17:34 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
23 025,00 лв
12.10.16 г., 12:53 bazar.bg
1 стая
60.0 м²
46 000,00 лв
Двустаен апартамент 65 кв. м. с изложение И/Ю състоящ се от : спалня, детска, всекидневна с обособен кухненски бокс
11.10.16 г., 13:55 address.bg
65.0 м²
20 452,00 €
. Готово жилище за живеене.СГРАДА: ЕПК и тухлаМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Враца, Дъбника, жилището е в непосредствена близост до магазин ... Прекрасен двустаен апартамент – 67 кв.м.,. Постоянно работещ асансьор, обслужван от клетка на „ВИВАКОМ” изградена на ... оборудвана с хидромасажна душ кабина. Терасата е с плъзгащо РVC, а прозорците с РVC дограма. Апартамента се продава и с 3 броя
29.09.16 г., 20:58 address.bg
67.0 м²
28 121,00 €
Продавам 2-стаен апартамент 60 м2 гр.Враца бул"2-ри юни "2А , етаж 4 ново строителство, необзаведен цена 47000 лв За ... контакт : 0878758584 Допълнителна информация Вид апартамент 2-стаен Вид строителство ЕПК Етаж 4 Квадратура 60 кв. м
28.09.16 г., 18:00 bezplatno.net
2 стаи
60.0 м²
47 000,00 лв
Едностаен апартамент площ 60 кв.м. ,състоящ се от: просторна стая с голяма тераса гледаща към алея, кухня с остъклена ... детска градина и училища . Работещ ТЕЦ в блока .СГРАДА: Тухлена сграда .МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Враца център .ПРЕДИМСТВА: Не
21.09.16 г., 13:51 address.bg
60.0 м²
23 622,00 €
Двустаен апартамент в ж.к. " Дъбника " . Апартамента се състои от две спални и кухня . Жилището е санирано , обзаведено ... , банята е със сменена ВИК инсталация . Прекрасен имот за семейно жилище .СГРАДА: ПанелМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ж.К. ДъбникаОбади се СЕГА и цитирай този код 311154!
8.09.16 г., 0:09 address.bg
68.0 м²
23 008,00 €
Четиристаен апартамент в центъра на град Враца . Апартамента се състои от голяма кухня с трапезария , три спални ... . Останалите врати са дървени . Дограмата е нова . Огромен апартамент в центъра на град Враца . Апартамента има и две мазета ... .СГРАДА: Сградата е строена през 1995 .МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Враца , център .ПРЕДИМСТВА: Четиристаен апартамент в центъра на град Враца .Обади се СЕГА и цитирай този код 308929!
27.08.16 г., 0:47 address.bg
113.0 м²
38 950,00 €
Двустаен апартамент състоящ се от спалня, дневна с обособен кухненски бокс, сервизно помещение – общо баня с тоалетна и
27.08.16 г., 0:14 address.bg
51.0 м²
10 998,00 €
Двустаен апартамент в град Враца . Състоящ се от кухня , баня хол и спалня . Апартамента е след основен ремонт ... . Приличен двустаен апартамент на изключително атрактивна цена . Имота е предмет на публична продан .СГРАДА: Панелен ... блокМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Враца , ж.к. СеничеПРЕДИМСТВА: След ремонт .Обади се СЕГА и цитирай този код 310015!
27.08.16 г., 0:14 address.bg
68.0 м²
11 351,00 €
Aпартаментът е 69кв.м.плюс мазе 5кв.м.,нов не обзаведен и се намира в централна градска част във Враца,до Кауфланд ... балкана.Акт 16 от 2010г.От собственик.Възмо жен бартер за жилище в София или Пловдив.
6.07.16 г., 10:07 555.bg
2 стаи
74.0 м²
47 040,00 лв
19.05.16 г., 15:59 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
48 000,00 лв
Квадратура на вилата на 1,2 и 3 - тия етаж е общо 100 квадрата. вилата отвътре е измазана с хоросан. дограмата е има за ... до Враца 7 km. непосредствено до жилището има автобусна спирка.имам всички необходими документи до осъществяване на ... сделката до нотариус.цена по договаряне. gsm за връзка 0889160822 и 0887268262
2.04.16 г., 2:20 555.bg
6 стаи
8 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Aпартаментът е 70кв.м. плюс мазе 5кв.м.,не обзаведен и се намира в централна градска част във Враца
25.03.16 г., 14:40 icbproperties.com
1 стая
70.0 м²
24 900,00 €