Тристаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. "Сан Стефано" №79, ет.5, ап. 7
регистри на гр. Шумен, адрес на имота: гр. Шумен, ул. „Сан Стефано“ №79, ет. 5, ап. 7; предназначение жилище, апартамент с ... АПАРТАМЕНТ №7 самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.676.102.1.7 по кадастралната карта и кадастралните ... поземлен имот с идентификатор №83510.676.102, построен върху държавна земя, УПИ I в квартал 242 по плана на гр. Шумен
10.11.16 г., 16:19 targimot.com
97.0 м²
87 750,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Северна“№12, вх.4, ет.7, ап.88
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №88, находящо се в жилищна сграда – блок ЕЖБ – 5, вход ІV, на VІІ етаж, построена върху държавна земя в квартал 641 по документ за собственост, а по данъчна оценка – парцел І ЖС в квартал 641А по плана на гр.Шумен, ул.“Северна“№12, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня и сервизни помещения, със застр.площ на жилището 106,52кв.м., заедно с припадащите се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 и 1629/100000ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента: изток – апартамент №87 и двор, запад – апартамент №64, север – общо стълбище и двор, юг – двор, горе – осми жилищен етаж, долу – шести жилищен етаж; за избеното помещение: изток – двор, запад – общ коридор, север – общ коридор, юг – изба №20, горе – първи жилищен етаж, долу - земя.
9.11.16 г., 20:14 targimot.com
107.0 м²
37 665,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.“Северна“№12, вх.4, ет.7, ап.88
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ №88, находящо се в жилищна сграда – блок ЕЖБ – 5, вход ІV, на VІІ етаж, построена върху държавна земя в квартал 641 по документ за собственост, а по данъчна оценка – парцел І ЖС в квартал 641А по плана на гр.Шумен, ул.“Северна“№12, състоящ се от три стаи, трапезария, кухня и сервизни помещения, със застр.площ на жилището 106,52кв.м., заедно с припадащите се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 и 1629/100000ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: за апартамента: изток – апартамент №87 и двор, запад – апартамент №64, север – общо стълбище и двор, юг – двор, горе – осми жилищен етаж, долу – шести жилищен етаж; за избеното помещение: изток – двор, запад – общ коридор, север – общ коридор, юг – изба №20, горе – първи жилищен етаж, долу - земя.
24.10.16 г., 14:38 targimot.com
107.0 м²
33 480,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. В.Левски № 53 ет.2 ап. 7
АПАРТАМЕНТ № 7, С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1.7, НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОШ 131.66 КВ.М., ПРИ СЪСЕДИ ... СТРОЕЖ НА КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ 16,20 КВ.М. АПАРТАМЕНТ № 7, С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1.7 НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА С ... ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493.1 ПОСТРОЕН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.676.493 ПО КК НА ГР. ШУМЕН Е ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ С
24.10.16 г., 14:31 targimot.com
132.0 м²
75 000,00 лв

Магазин ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04 ... /294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
284.0 м²
22 500,00 лв

Парцел ШУМЕН

ШУМЕН ул. Сан Стефано № 7
3/4 ид.ч. от недвижим имот находящ се в гр. Шумен, ул. Сан Стефано № 7, общ. Шумен, Шуменска област а именно: 258.04 ... /294 ид.ч. от дворното място находящо се в квартал 255 Д по плана на гр. Шумен, представляващо поземлен имот IV - 4412
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
284.0 м²
9 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Средец № 7
ШУМЕН, НА УЛ. СРЕДЕЦ № 7, НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ ДО 10 М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКА ... СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ШУМЕН, НАХОДЯЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. СМЯДОВО, ОБЛАСТ
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
2 700,00 лв

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР м. Москова мера
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ПАЗАР, ОБЩ. НОВИ ПАЗАР, ОБЛ. ШУМЕН, С ЕКАТТЕ 52009, В МЕСТНОСТ ... , съставляващо имот № 116015, при граници: № 116016; № 116001; № 116014; № 116019; № 000166; № 000193; 7. Лозе с площ 15,069дка ... № 52009.116.30, по КК на гр. Нови Пазар, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, местност „Москова мера” съгласно кадастралните регистри
6.12.16 г., 19:09 targimot.com
300 000,00 лв

Двустаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19
се от входно антре с дрешник, две стаи, кухненски бокс, баня и тоалетна, две тераси: ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ ... , че адрес гр. Шумен,ул. Шуменска комуна № 20, вх.Б, ет.4, ап. 8 и гр. Шумен, ул. Иван Рилски № 13, вх. 2 ет. 4 ап. 19 са един и същ адм. адрес.
10.11.16 г., 11:01 targimot.com
47.0 м²
16 875,00 лв

Къща Пет могили

Пет могили УЛ. ШЕЙНОВО № 4
., ПОСТРОЕНИ В ОБЩИНСКИ УПИ 5-276 В КВАРТАЛ 44, ПО ПЛАНА НА С. ПЕТ МОГИЛИ, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ШЕЙНОВО ... “ № 4, ПРИ ГРАНИЦИ: ОТ ИЗТОК – УЛИЦА; ОТ ЗАПАД – УПИ 10-277; ОТ СЕВЕР – УПИ 3-273 И УПИ- 12-275; ОТ ЮГ – УПИ -7-279 И УПИ
3.11.16 г., 17:54 targimot.com
16 920,00 лв

Къща Осмар

Осмар ул. П.Волов № 13
Недвижим имот - дворно място с площ 1000 кв.м, представляващо УПИ 7-359 в кв. 33 по плана на с. Осмар, ул. „Панайот ... Волов“ № 13, община Велики Преслав, област Шумен. Съгласно данните от скица № 307 от 29.09.2016 г., издадено от Община ... Велики Преслав, имотът представлява поземлен имот с площ 1180 кв.м, за който е отреден УПИ 7-359 в кв. 33, при граници и
27.10.16 г., 13:20 targimot.com
15 000,00 лв
Стара планина и река Дунав. Той е част от източния трансбалкански коридор Лесово- Ямбол- Карнобат- Шумен- Силистра до ... който ще се поддържат икономическите връзки между Турция – България – Румъния по направлението на първокласен път І-7 и
24.10.16 г., 15:14 bezplatno.bg
156 000,00 €

Къща в село Драгоево 2

Велики Преслав
селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав ... Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен. На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На
24.10.16 г., 14:43 bezplatno.bg
12,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А ет.1
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
113.0 м²
64 800,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул.Антим I № 22а
, съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно ... обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две ... горе-покрив, заедно с прилежащата му изба № 7 с площ от 2,88 кв. м. , при граници за избата от север - общо помещение, от
24.10.16 г., 14:35 targimot.com
163.0 м²
117 000,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22А, ет. 4
, съгласно схема № 3944 / 11.05.2009г. изд. от СГКК гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, и който недвижим имот, съгласно ... обяснителна записка от 08.12.2007г. представлява Апартамент №7 на четвърти етаж, със застроена площ от 163,08 кв.м на две ... горе-покрив, заедно с прилежащата му изба № 7 с площ от 2,88 кв. м. , при граници за избата от север - общо помещение, от
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
163.0 м²
93 600,00 лв

Многостаен апартамент ШУМЕН

ШУМЕН ул. Антим I № 22а
разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.660.368 , в гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен, ул.”Антим”1, №22А, ет.1 с ... помещение, от изток изба № 7, от юг - общ коридор, от запад - общ коридор, отдолу - земя , отгоре - общ подход, заедно с
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
113.0 м²
81 000,00 лв

Етаж от къща ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ул. Солунска № 20
СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО , ПРИ ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛА : ОТ ДВЕ СТРАНИ УЛИЦИ , УПИ 7-1151, УПИ -9-1471 , КОЙТО ИМОТ СЪГЛАСНО АГК ... -ШУМЕН Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТ. 58222.495.1450.1.3, ОТРАЗЕН КАТО АП.3, ЕТ.3 , УЛ. СОЛУНСКА № 20 ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА
24.10.16 г., 14:13 targimot.com
25 600,00 лв

Къща

с.Драгоево
изглед. Селото разполага с читалище, църква, училище, детска градина, магазини. Намира се на 7 км. от Велики Преслав и 20 км. от гр. Шумен.
24.10.16 г., 14:11 foros.bg
3 стаи
100.0 м²
11 000,00 лв
градина на площ от 2 500 кв.м. Селото е на 25 км от гр Шумен, с редовна автобусна линия, обслужваща с. Новосел, с Средня ... започнаха да дават добра продукция, 4 бр бели бардачки, 7 бр. джанки, 5 бр кюстендилски сливи. Имотът представлява добра
18.07.16 г., 19:24 alo.bg
90.0 м²
12 000,00 лв
Собственик продава нива в с. Осмар, община В. Преслав, обл. Шумен. Нивата е 3.000 дка.,7 категория, № 112018, намира се
18.07.16 г., 18:50 alo.bg
1 200,00 лв

Парцел, 1560m 2 (продажба)

с.Разделна, област Варна
. Разделна е село в Североизточна България, част от община Белослав, област Варна. Намира се на 7 км. югозападно от гр ... състояние. Редовен автобусен и ЖП транспорт по линията Варна-Карнобат-Шумен. Особен интерес предизвиква крепостта 'Петрич
16.06.16 г., 14:24 officespace.bg
10 500,00 €

Парцел, 1560m 2 (продажба)

с.Разделна, област Варна
. Разделна е село в Североизточна България, част от община Белослав, област Варна. Намира се на 7 км. югозападно от гр ... състояние. Редовен автобусен и ЖП транспорт по линията Варна-Карнобат-Шумен. Особен интерес предизвиква крепостта 'Петрич
28.04.16 г., 13:59 homes.bg
1560.0 м²
10 500,00 €

Вила в село Лозево

Шумен и област Шумен Лозево с.Лозево 5
се намира на 7 км от Шумен. Идеална е за семейства с деца, както и хора, които просто желаят да прекарат уикенда далеч от ... situated 7 km away from Shumen, in a quiet and picturesquely villa zone. It is perfect for families with children, or
31.03.16 г., 10:44 555.bg
2 стаи
19 600,00 лв

Къща в село Драгоево 2

Шумен и област Велики Преслав Драгоево ivan vazov
. До селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав ... . Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен . На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На
31.03.16 г., 10:34 555.bg
3 стаи
12 990,00 лв

Магазин „Разград”

България, Област Русе, в района на гр. Русе, Разград
северно от Търговище, на 49 км северозападно от Шумен. Международния европейски път Е70 го свързва с близките пристанищни ... градове Русе и Варна. На около 7 km от града е разположена жп-линията Русе-Варна. , където е разположено помещението, се
28.03.16 г., 17:54 luximoti.bg
650.0 м²
1 600,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : Разположена в покрайнините на селото на 28км от Шумен и 75км от Варна, тази къща ... 7 стаи плюс мокро помещение. Ток, вода, телефон; подове – цимент, стени – каменни. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ: Стара къща, имаща
25.03.16 г., 13:19 icbproperties.com
100.0 м²
40 280,00 лв