Офис ШУМЕН

ШУМЕН ул. Индустриална
Самостоятелен обект в сграда с предназначение – за офис, парцел 17 с площ 55 кв.м, в град Шумен, промишлена зона, ул ... . „Индустриална”, представляващ офис, с идентификатор 83510.669.48.5.8, в сграда 83510.669.48.5, в ПИ 83510.669.48 по КК и КР на град Шумен.
24.10.16 г., 13:50 targimot.com
55.0 м²
31 980,00 лв