Етаж от къща ШУМЕН

ШУМЕН УЛ. БИСТРИЦА № 6
, УПИ 14-6361 , А СЪГЛАСНО АК-СК ШУМЕН ОБЕКТИТЕ И ДВОРНОТО МЯСТО СА С ОПИСАНИЕ КАКТО СЛЕДВА; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА НА ... ВПИСВАНИЯ – ШУМЕН , А СЪГЛАНО АКТ №:176 , ТОМ 5, ВХ.РЕГ. 2417/ 29.05.2003г. НА СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ – ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НЕДВИЖИМ
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
113.0 м²
90 000,00 лв