Къща ХАСКОВО

ХАСКОВО ул.„Прогрес” № 2
.„Прогрес” № 2, с площ от 282 кв.м. /двеста осемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията
4.11.16 г., 19:31 targimot.com
102.0 м²
79 800,00 лв