Къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Лъгът" № 3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 335 кв.м. (триста тридесет и пет квадратни метра), находящ се в гр. Троян, ул. „Лъгът“ № 3, с ... на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изп. Директор на АК, при съседи: имот № 73198.506.383
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
335.0 м²
96 000,00 лв

Двустаен апартамент ТРОЯН

ТРОЯН ул. "Генерал Карцов" № 244, ет. 2
план на града, местност „Кръстево“, с адрес: гр. Троян, ж.к.“Лъгът“ № 20. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №771/15 ... /20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Генерал Карцов“, № 244, ет. 2 - /първи жилищен етаж/, попадащ
16.11.16 г., 21:51 targimot.com
88.0 м²
51 600,00 лв