Етаж от къща ТРОЯН

ТРОЯН гр. Троян, ул. "Симеон Велики" № 131, ет. 2
- Урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване(до 10м.), с адрес: гр. Троян, ул.“Симеон Велики“ № 131, при съседи ... пет едно две точка едно едно точка едно/ с адрес: гр. Троян, ул.“Симеон Велики“ № 131 ет.2, ап. 2, както и 1/2 ид. част ... точка пет едно две точка едно едно/, по кадастралната карта на гр. Троян,, обл. Ловеч, одобрен със заповед РД-18-11
25.10.16 г., 15:12 targimot.com
307.0 м²
69 750,00 лв