Магазин СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА ул. Стефан Стамболов № 86,88,
, находяща се в гр. Стара Загора, на улица Стефан Стамболов № 86,88, който магазин е със застроена площ от 94,61кв.м и се ... Загора, ул. Стефан Стамболов № 86-88, на етаж първи, в сграда № 1, разположена с поземлен имот с идентификатор 68850.503.127 ... директор на АГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.503.127.1.16, находящ се в гр. Стара
4.11.16 г., 10:55 targimot.com
95.0 м²
157 800,00 лв