Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин 8, ул. „3011“ № 3, ет. 1, ап. 3
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к.. „Люлин 8“, ул. „3011“ № 3, ет. 1, ап. 3, който ... регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на ... , деветдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София град
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
56.0 м²
60 000,00 лв