Офис СОФИЯ

СОФИЯ улица 3004
на сградата- гр. София, Район Люлин, ж.к. Люлин 8 /осем/, ул. „ 3004“ /три хиляди и четвърта/ № 8 /осем/, построена върху ... , Столична община, Област София град, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
74.0 м²
76 704,00 лв
на сградата- гр. София, Район Люлин, ж.к. Люлин 8 /осем/, ул. „ 3004“ /три хиляди и четвърта/ № 8 /осем/, построена върху ... , Столична община, Област София град, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес
25.11.16 г., 21:59 targimot.com
74.0 м²
76 000,00 лв