Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети ... №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул ... . „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско
24.10.16 г., 14:49 targimot.com
52.0 м²
45 000,00 лв