Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Банско Шосе“ №30
, четири, три/, находящ се в гр.София, кв.Република, ул. „Банско Шосе“ №30 (тридесет), с планоснимачен номер 43 ... , имот с планоснимачен номер52, имот с планоснимачен номер 44, имот с планоснимачен номер 42, улица „Шосе за Банкя“, а по ... документ за собственост при съседи: Стоян Спасов, Годе Дойчев, път София-Банкя и Тона Милева, ведно с находящите се в
24.10.16 г., 13:47 targimot.com
487.0 м²
84 000,00 лв