Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. „Дървеница“, ул. „Овчаренски водопад“ № 2
следния настоящ адрес: град София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Овчаренски водопад“ № 2, вход А и вход Б; с ... ОФИС № 2 /две/, находящ се в гр. София, район „Студентски“, във вход „А“, на партера на сградата, със РЗП 58,50 ... на град София, местността „Дървеница“, целият с площ от 1027 /хиляда двадесет и седем/ квадратни метра, при граници по
24.10.16 г., 13:57 targimot.com
59.0 м²
37 560,00 лв