Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община ... и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке ... Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети
24.10.16 г., 14:49 targimot.com
52.0 м²
45 000,00 лв