Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Екатерина Ненчева № 10, ет. 2
ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Лозенец", ул. "Екатерина ... Ненчева" №10 /десет/, ет.2 /две/, със застроена площ от 71.67 /седемдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни/ кв.м ... гр. София, местност "Витоша-ВЕЦ-Симеоново", целият с площ по нотариален акт от 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв.м
17.11.16 г., 20:38 targimot.com
72.0 м²
99 000,00 лв