Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Васил Карагьозов“ бл. 202, вх.3, ет. 1, ап. 40
директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, ул. „Васил Карагьозов“ бл. 202, вх.3, ет. 1, ап. 40, като самостоятелния ... 1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.4091.576.3.40, намиращ се в гр. София, общ. Столична ... , обл. София град, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 22.07.2014 г. представляващ самостоятелен обект
25.11.16 г., 20:40 targimot.com
100.0 м²
43 875,00 лв