Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Бадемова гора № 9
гора“ № 9 /девет/ в град София, със застроена площ на сутерена от: 189.81 /сто осемдесет и девет цяло и осемдесет и една ... и гардеробно, при съседи в сутерена по документ за собственост: ул. „Костина“, ул. „Бадемова гора“, гараж № 9, гараж ... . „Бадемова гора“, помещение за ел.табло, стълбище, коридор и двор, ЗАЕДНО с прилежащите 16.56% /шестнадесет цяло и петдесет и
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
434.0 м²
179 250,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ град София, ул. "Хайдушка гора" № 135
гора“ № 135 (сто тридесет и пет) в град София, със застроена площ на първо ниво от 62.62 (шестдесет и две цяло шестдесет и ... осемдесет и седем) кв.м., при съседи: ул. „Хайдушка гора“, ул. „Бадемова гора“, Видин Попов и Верка Христова Бонева. ... . 114 (сто и четиринадесет) по плана на град София, местност „Красно село – Стрелбище“, цялото с площ от 387 (триста
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
107.0 м²
160 000,00 лв