Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 8
Магазин № 8 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 8 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 35,73 (тридесет и пет цяло седемдесет и три стотни) кв.м, с 1,051% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 5,57 (пет цяло петдесет и седем стотни) кв.м. при съседи: магазин № 7, двор, магазин № 9, гараж № 2 и магазин № 6.
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
36.0 м²
62 520,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 10
Магазин № 10 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 10 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 16,01 (шестнадесет цяло и една стотни) кв.м, с 0,471% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 2,50 (две цяло и петдесет стотни) кв.м. при съседи: двор, магазин № 9, гараж № 2 и магазин № 11.
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
16.0 м²
28 020,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 9
Магазин № 9 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 9 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 21,93 (двадесет и едно цяло деветдесет и три стотни) кв.м, с 0,645% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 3,42 (три цяло четиридесет и две стотни) кв.м. при съседи: магазин № 8, двор, магазин № 10 и гараж № 2.
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
22.0 м²
38 340,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 5
Магазин № 5 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 5 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 35,83 (тридесет и пет цяло осемдесет и три стотни) кв.м, с 1,054% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 5,59 (пет цяло петдесет и девет стотни) кв.м. при съседи: двор, магазин № 6, вход, портиерно помещение и магазин №4
31.10.16 г., 17:16 targimot.com
36.0 м²
62 760,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 7
Магазин № 7 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 7 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 30,04 (тридесет цяло и четири стотни) кв.м, с 0,884% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 4,69 (четири цяло шестдесет и девет стотни) кв.м. при съседи: магазин № 6, двор, двор и магазин № 8.
31.10.16 г., 17:16 targimot.com
30.0 м²
52 620,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 6
Магазин № 6 - находящ се на партерен етаж на кота ±0,00, в приета за ползване сграда, находяща се в гр.София, Столична община, район Младост - блок 425 /четиристотин двадесет и пет/, идентичен с група”Б”, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-3673,2030 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет/ от квартал 29а /двадесет и девет "а"/ по плана на гр.София, местност "бул."Ал.Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, в секция “A”, който Магазин № 6 се състои от едно магазинно помещение, склад и WC със застроена площ 49,06 (четиридесет и девет цяло и шест стотни) кв.м, с 1,443% идеални части от общите части на секцията и правото на строеж или 7,65 (седем цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. при съседи: магазин № 5, двор, магазин № 7, магазин № 8, гараж № 2 и вход.
31.10.16 г., 17:16 targimot.com
49.0 м²
85 920,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 4
. Младост 4, бул. Александър Малинов, бл. 425, вх. 1, ет. 0, обект магазин № 4, с предназначение на самостоятелния обект ... . София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4089.565.3.54 /шестдесет и осем хиляди сто ... и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени
31.10.16 г., 17:14 targimot.com
36.0 м²
63 240,00 лв
. Александър Малинов. Намира се в луксозна търговска сграда с вход и лице към Околовръстен път. Изпълнението и ... Предлагам под наем офис в ж.к. Младост 4, до Бизнес парк София и Околовръстен път. Близо до сградата преминава и бул
24.10.16 г., 14:01 mirela.bg
219.25 м²
1 535,00 €
. Александър Малинов. Намира се в луксозна търговска сграда с вход и лице към Околовръстен път. Изпълнението и ... Предлагам под наем офис в ж.к. Младост 4, до Бизнес парк София и Околовръстен път. Близо до сградата преминава и бул
24.10.16 г., 14:01 mirela.bg
219.42 м²
1 536,00 €
. Александър Малинов. Намира се в луксозна търговска сграда с вход и лице към Околовръстен път. Изпълнението и ... Предлагам под наем офис в ж.к. Младост 4, до Бизнес парк София и Околовръстен път. Близо до сградата преминава и бул
24.10.16 г., 14:01 mirela.bg
256.74 м²
1 792,00 €
Продавам панорамен четиристаен апартамент в началото на бул. Александър Малинов. Тази зона е с удобни комуникации и
24.10.16 г., 13:58 mirela.bg
122.0 м²
109 900,00 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов
, местност „бул. Александър Малинов” – „Младост” 4 (четири), при граници по доказателствен документ за собственост: имот пл ... ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. София, Столична община – район „Младост”, цялото с площ от 4357 (четири хиляди триста ... съгласно регулационния план на гр. София, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1340, 1342 (втори, отреден за имоти с пл. номера
24.10.16 г., 13:50 targimot.com
4357.0 м²
1 054 680,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ бул. Александър Малинов
(три хиляди осемстотин тридесет и седем), от квартал 36 (тридест и шест) по плана на гр. София, местност „бул. Александър ... ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община – район „Младост”, ж.к. Младост 4 (четири)” / бивша нива в ... Малинов”, при граници по документ за собственост: УПИ II – 1340, 1342 (втори, отреден за имоти с пл. номера хиляда
24.10.16 г., 13:48 targimot.com
435.0 м²
105 480,00 лв

Продава 3-СТАЕН, град София, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов, 164 кв. м, Ето какво е важно да знаете, ако искате да купите този имот с МИРЕЛА

близо до метростанцията на бул. Александър Малинов - отлична локация с изключително добри комуникации.
-СТАЙНИ И 4-СТАЙНИ апартаменти и ПАРКОМЕСТА в нова жилищна сграда, разположена близо до метростанцията на бул. Александър ... Малинов - отлична локация с изключително добри комуникации. В района има детски градини, училища, зони за спорт и отдих
24.10.16 г., 13:44 mirela.bg
164.0 м²
134 920,00 €
€ 2 800 917m² (3.1 €/m²) ID: 30961 Луксозна нова сграда бул."Александър Малинов" Луксозен офис, позициониран в
16.06.16 г., 15:07 bezplatno.net
2 800,00 €

Четиристаен апартамент в екокомплекс „Св. Св. Киприян и Юстиана”

България, Област София, гр. София, кв. Младост 2, до бул. "Александър Малинов", ЕКОКОМПЛЕКС от затворен тип СВ. СВ. КИПРИЯН И ЮСТИНА
главни пътни артерии като бул. „Александър Малинов”, който комуникира с Околовръстен път и бул. „Андрей Ляпчев”. На
8.06.16 г., 12:34 luximoti.bg
3 стаи
172.1 м²
250 000,00 €

Двустайно жилище до метростанция "Мусагеница"

България, Област София, гр. София, кв. Мусагеница, до бул. "Александър Малинов"
Двустаен апартамент на метри от метростанция „Мусагеница” в кв. „Дървеница”. Районът е изключително благоприятен и комуникативен. В близост се намират основните пътни артерии ул. „Проф. Марко Семов” и бул. „Св. Климент Охридски”. Имотът е част от нова сграда от 2008 година, която разполага с асансьор и добре поддържани общи части. Отоплението е на ТЕЦ, поставени са и климатици. Имотът се предлага с едно паркомясто, което се заплаща допълнително-35 €/месец. В наемната цена е включена такса СОТ. Имотът заема първи етаж от общо три за сградата. Изложението е източно. Жилището се предлага с качествено изпълнение на довършителните работи: • стени: латекс • подови настилки: -коридор и кухня: гранитогрес -всекидневна: ламиниран паркет -спалня: ламиниран паркет и мокет • напълно оборудвана баня с тоалетна на теракота и фаянс, оборудвана с душ кабина „Fayans”, моноблок „Roca”, мивка с долен и горен шкаф • ПВЦ дограма с комарници Жилището се отдава с ново обзавеждане и модерно оборудване. На разположение на бъдещите наематели ще бъдат: • всекидневна: -холна секция от три части -диван тип лежанка с шест възглавници -холна маса -трапезна маса с четири стола -лампа тип пендел -климатик „Panasonic” -телевизор „LG” 42' с 3D и интернет -лека и тежка завеса • кухня -вградени кухненски шкафове с електроуреди: фурна „Eurolux” с керамичен плот „Eurolux”; аспиратор „Eurolux”; миялна машина „Eurolux” -хладилник „Indesit” -микровълнова фурна „Panasonic” -тостер -кухненска посуда • спалня: -гардероб -тапицирана спалня 200/140 см. -матрак със зимна и лятна страна, възглавници – 4 бр. -скрин -телевизор „LG” 32' -нощна лампа -закачалка -лампа тип пендел -лека и тежка завеса • коридор: -пералня със сушилня „Indesit” -бойлер -дъска за гладене -ютия „Tefal” -прахосмукачка „Samsung” „Дървеница” е спокоен и добре уреден квартал. На близки разстояния се намира всичко за едно комфортно ежедневие-магазин „Фантастико”, търговски услуги, банкови офиси, училища и детски градини. Районът се обслужва от метрополитен и автобусен транспорт. Кварталът граничи с „Мусагеница” и „Младост” и „Дианабад”. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
8.06.16 г., 12:33 luximoti.bg
1 стая
60.0 м²
400,00 €

Самостоятелен етаж в офис сграда в кв. "Младост 4"

България, Област София, гр. София, кв. Младост 4, бул Александър Малинов, до метростанция "Младост 3"
Самостоятелен етаж в офис сграда на бул. „Александър Малинов” в кв. „Младост 4”. Районът е комуникативен и развиващ се ... лесно и удобно, в съседство е разположена метростанция „Младост 3”, както и големите пътни артерии - бул. „Ал. Малинов ... сгради. На територията на Младост-4 се намира и Бизнес Парк София. Същевременно комуникациите с периферната и цeнтрална част
1.04.16 г., 12:20 luximoti.bg
1300.0 м²
1 150 000,00 €

Офис сграда в кв. Младост 4

България, Област София, гр. София, кв. Младост 4, бул Александър Малинов, до метростанция Младост-3
Самостоятелна офис сграда на бул. „Александър Малинов” в кв. „Младост 4”. Районът непрестанно се облагородява и развива ... . Малинов”, „Цариградско шосе” и Околовръстен път. Сградата е с Разрешение за ползване от 2009г. Отоплението е на ТЕЦ. Предлага
28.03.16 г., 17:58 luximoti.bg
4213.0 м²
3 300 000,00 €

Самостоятелен етаж в офис сграда в кв. "Младост 4"

Област София гр. София кв. "Младост 4" бул. Александър Малинов
Самостоятелен етаж в офис сграда на бул. „Александър Малинов” в кв. „Младост 4”. Районът е комуникативен и развиващ се ... лесно и удобно, в съседство е разположена метростанция „Младост 3”, както и големите пътни артерии - бул. „Ал. Малинов ... сгради. На територията на Младост-4 се намира и Бизнес Парк София. Същевременно комуникациите с периферната и цeнтрална част
25.03.16 г., 13:20 bulgarianproperties.bg
1300.0 м²
1 150 000,00 €