Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния ... директор на АГКК, с площ от 2194 кв.м. (две хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра), находящ се в гр. Смолян ... , ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
2194.0 м²
123,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
3946.0 м²
55,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
3469.0 м²
48,00 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид ... кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния
2.11.16 г., 19:19 targimot.com
2939.0 м²
165,00 лв