Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16
административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в ... и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на ... метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при
21.11.16 г., 20:46 targimot.com
148.0 м²
42 400,00 лв