Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ . СТЕФАН СУЛТАНОВ 60
изпълнителния директор на АК. Адрес на поземления имот гр. Сливен, ул. „Стефан Султанов“ № 60. Площ: 258 кв. м. (двеста петдесет и ... . Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 - 31 / 19.04.2006 г. на
24.10.16 г., 14:26 targimot.com
72.0 м²
41 775,00 лв