Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Ропотамо № 40
площ от 481 кв.м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, адрес: гр. Сливен, ул. „Ропотамо“ № 40, трайно ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, с
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
60.0 м²
14 520,00 лв