Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. РАДОЙ РАЛИН 3, ЕТ. 2, АП. 4
, одобрени със заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Радой ... Ралин № 3 (три), ет. 2 (две), ап. 4 (четири). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в ... и осем стотни квадратни метра), от жилищна сграда на пет етажа с магазини, находяща се в гр. Сливен, в УПИ № ІV “За
24.10.16 г., 13:34 targimot.com
96.0 м²
78 090,00 лв