Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Карандила № 1, ет. 1, ап. 1
седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Карандила“ № 1, с трайно предназначение на територията ... и осем, точка, единадесет/, с административен адрес: гр. Сливен, ул. „Карандила“ № 1, ет. 1, ап. 1, целият с площ ... . Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ 173 кв.м. /сто
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
153.0 м²
56 700,00 лв