Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Антон Иванов № 20-А, ет. 1, ап. 1
петстотин и тридесет точка петдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Антон Иванов“ № 20-А, ет.1, ап.1, целият с площ ... гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно
25.10.16 г., 23:43 targimot.com
87.0 м²
99 372,00 лв