Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Александър Стамболийски бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 5
точка петстотин тридесет и две точка двеста и осемнадесет/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Александър Стамболийски“ бл. № 1 ... регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
96.0 м²
51 600,00 лв