Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН бул. Христо Ботев № 16, ет. 1, ап. 3
тридесет точка сто и осем/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 16, ет.1, ап.3, целият с площ 125.80 кв.м ... . Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно ... таванско помещение, север – коридор, юг – външен зид, долу апартамент на Христо Николов Начев и Лиляна Георгиева Начева
24.10.16 г., 14:37 targimot.com
126.0 м²
102 000,00 лв