Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34
ІІ /втори/ етаж, вход "Г" от жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/ със ... кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Севлиево, ул ... . "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх.„Г”, ет. 1 /едно/, ап. 35 /тридесет и пет/, самостоятелният обект се намира
2.12.16 г., 19:48 targimot.com
79.0 м²
39 760,00 лв

Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34
вход „Г” на жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул.”Стефан Пешев” № 34 /тридесет и четири/ с площ на апартамента от ... , ул."Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх. „Г”, ет.4 /четвърти/, ап.41 /четиридесет и едно/, самостоятелният обект ... , юг – ул.”Стефан Пешев”, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., при граници: отгоре
23.11.16 г., 20:41 targimot.com
78.0 м²
34 927,00 лв