Многостаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Славянска" № 10
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: гр. Севлиево, н.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Славянска” № 10 ... . Севлиево, ул. "Славянска" № 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м. и ... точка петстотин н едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка едно/, находящ се в гр. Севлиево, общ
23.11.16 г., 21:33 targimot.com
138.0 м²
28 000,00 лв