Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ж.к. Ялта, ул. Яне Сандански №15, вх. 1, ет. 1, ап. 3
АПАРТАМЕНТ № 3 на първи жилищен етаж в секция А на жилищна сграда по улица Яне Сандански № 15, в ж.к. Ялта в град Русе ... Русе, област Русе, улица Яне Сандански № 15, вх. 1,ет. 1, ап. З, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно ... , изток - апартамент № 4, юг - улица Прилеп, запад - улица Яне Сандански, със застроена площ от 75.40 кв.м. /седемдесет и пет
8.12.16 г., 21:20 targimot.com
75.0 м²
74 796,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 659-2016-УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" 15,ВХ.1,ЕТ.5,АП.21
кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес на имота: гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15, вх.1, ет.5 ... съгласно акт за собственост е идентичен на Апартамент - Мезонет, находящ се в гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15 , вх."А ... ", ет.5, при граници: север-вътрешен двор, изток-ап. от вх."Б", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански", ведно с
24.10.16 г., 14:39 targimot.com
318.0 м²
186 600,00 лв

Многостаен апартамент РУСЕ

РУСЕ ИД 659-2016-УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" 15,ВХ.1,ЕТ.5,АП.21
кадастралните регистри на гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, с адрес на имота: гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15, вх.1, ет.5 ... съгласно акт за собственост е идентичен на Апартамент - Мезонет, находящ се в гр.Русе, ул."Яне Сандански" № 15 , вх."А ... ", ет.5, при граници: север-вътрешен двор, изток-ап. от вх."Б", юг-ул."Прилеп", запад-ул."Яне Сандански", ведно с
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
318.0 м²
186 600,00 лв