Магазин РУСЕ

РУСЕ кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
- МАГАЗИН №8; адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2, обект - магазин №8; самостоятелния обект се ... 63427.5.510.9.44 - МАГАЗИН №9; адрес на имота: гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2, обект - магазин №9; самостоятелния ... 2, ул. Чипровци, ет. 2, обект - магазин №7; самостоятелния обект се намира в сграда № 9, разположена в поземлен имот с
20.11.16 г., 17:52 targimot.com
30.0 м²
30 453,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - 788/2013
пет едно нула точка девет точка четири шест/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект
16.11.16 г., 0:51 targimot.com
41.0 м²
25 800,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
пет едно нула точка девет точка четири осем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект
15.11.16 г., 21:48 targimot.com
59.0 м²
34 800,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
едно нула точка девет точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект
15.11.16 г., 18:49 targimot.com
73.0 м²
39 180,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЧИПРОВЦИ - ИД 788/2013
пет едно нула точка девет точка четири девет/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2
15.11.16 г., 17:46 targimot.com
53.0 м²
31 800,00 лв