Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
"/. по улица ”Олимпи Панов” № 14 /четиринадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
31.10.16 г., 17:16 targimot.com
42.0 м²
35 460,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. ОЛИМПИ ПАНОВ 14 - ИД 484/2011
четири осем/, находящ се в гр.Русе, ул. Олимпи Панов №14 / четиринадесет/, бл.”Евас”, ет.1 /едно/, обект №5 /пет/, като
31.10.16 г., 17:15 targimot.com
45.0 м²
37 860,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1, обект № 6
І. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.654.1.9, адрес на имота: гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 25, ет. 1 ... . Русе, ул. „Олимпи Панов” № 25, представляващ парцел ІІІ-654, в кв. 90-А, целия с площ 298 кв.м., заедно с 2.379 % ид.ч ... . от сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, при граници за парцела: ул. „Олимпи Панов”, ул
30.10.16 г., 2:43 targimot.com
41.0 м²
22 050,00 лв