Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 19 - ИД 765/2013
“, построен въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, по ул. Мария Луиза № 19 /деветнадесет/, състоящ ... петдесет и един квадратни дециметра/, при граници: запад – апартамент № 13, стълбище и апартамент № 15, юг – ул. Мария ... Луиза и на изток – апартамент № 15, с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ 4.92 кв.м. /четири квадратни метра и
24.11.16 г., 0:42 targimot.com
24.0 м²
38 400,00 лв