Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две
23.11.16 г., 20:40 targimot.com
94.0 м²
67 500,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет
. Неофит Бозвели и ул. Видин в град Русе, състоящ се от търговска зала, склад и сервизни помещения, който по кадастралната ... , област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет/, който се намира в сграда № 3, разположена ... ІІ. МАГАЗИН № 14 в секция „В” в югоизточната част на жилищна сграда с обществено обслужващи обекти, намираща се по ул
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
23.0 м²
22 500,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/
Бозвели и ул. Видин в град Русе, с обща площ 32.66 кв.м. и чиста площ 28.15 кв.м., ведно с 0.05 % /нула цяло и пет ... , област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/, който се намира в ... І. МАГАЗИН № 3 в секция „А” на партерен етаж на жилищна сграда с общественообслужващи обекти, намираща се по ул. Неофит
24.10.16 г., 14:18 targimot.com
28.0 м²
31 911,00 лв