Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ БУЛ. ПРИДУНАВСКИ 8 - ИД 1020-2015
, общ. Русе, обл. Русе, бул. Придунавски № 8 /осем/, ет. 3 /три/; с площ: 124 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра ... седем седем осем/, номер на предходен план: 778, квартал: 79, парцел XXVI – 26, с адрес: гр.Русе, бул. Придунавски 8
31.10.16 г., 16:07 targimot.com
124.0 м²
92 556,00 лв