с двор в централен район на град Първомай, на 40 км до Пловдив. Къщите са старо строителство, с южно изложение и РЗП ... обзавеждане. Дворът е 400 кв.м., засаден с плодни дръвчета. Имотът се намира на асфалтов път в Първомай. Районът е снабден с
Вчера в 6:11 bazar.bg
130.0 м²
30 000,00 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Калоян № 17
регулационен план на гр. Първомай от 1994г, целият с площ от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет кв.м./, ВЕДНО с източната
6.12.16 г., 19:33 targimot.com
140.0 м²
78 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Княз Борис I № 106
регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, утвърден със Заповед №626/1965 г., с административен адрес: кв ... . Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №106 /сто и шест/, с площ, застроена и незастроена, от 680 кв.м
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
74.0 м²
40 320,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Любеново
/сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново ... Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство ... , находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м
6.12.16 г., 18:34 targimot.com
100.0 м²
14 925,00 лв

Къща Искра

Искра общ. Първомай
от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран ... . Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X
5.12.16 г., 19:37 targimot.com
640.0 м²
17 460,00 лв
Тухлена къща в село на 35 км от Пловдив в село Дълбок Извор ,община Първомай . тел.0899855101 www.roni.bg
4.12.16 г., 10:08 bazar.bg
70.0 м²
8 000,00 €

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" № 19
, две) – жилищно строителство и търговия от квартал 114 (сто и четиринадесет) по плана на град Първомай, община Първомай ... , с адрес град Първомай, община Първомай, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“ № 19 (деветнадесет), при граници и съседи
25.11.16 г., 19:38 targimot.com
115.0 м²
51 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ УПИ XII – 708 от кв. 47
(парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. Първомай ... подобрения и приращения, a по скица с изх. № 322 от 20.04.2016 г. на Община Първомай: УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет
25.11.16 г., 19:21 targimot.com
720.0 м²
46 500,00 лв
365 от 2012 при ЧСИ Минка Цойкова, тел. за контакт: 032/263 938, e-mail: ***. 3 стаен тухмен апартамент в гр. Първомай, ул.'Орфей' 3 ет 2. За огледи след договорка с ЧСИ
25.11.16 г., 19:04 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
40 050,00 лв
„Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м ... „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
24.11.16 г., 19:32 targimot.com
4050.0 м²
141 000,00 лв
регулационен план на гр. Първомай от 1994г., предназначен за обществена дейност и жилищно строителство, находящ се в гр ... . Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с административен адрес: ул. „Христо Ботев“ №2 (две), при граници на апартамента
24.11.16 г., 16:46 targimot.com
66.0 м²
24 600,00 лв

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" 21 (а)
(сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част
21.11.16 г., 19:56 targimot.com
105.0 м²
71 760,00 лв
Предишни търгове на този имот
21.11.16 г., 17:54 targimot.com
350.0 м²
81 310,00 лв
кв.м. заедно с 1/2 ид. част от дворно място с площ 420 кв.м., находяща се в гр. Първомай, ул. 'Калоян' 17. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
18.11.16 г., 13:11 bazar.bg
242.0 м²
78 000,00 лв
гр. Първомай, ул. Стефан Стамболов 19, ет.4. Към апартамента се продава и гараж с площ 15 кв.м. за цена 6 375 лева. За огледи след договорка с ЧСИ.
17.11.16 г., 18:23 bazar.bg
3 стаи
115.0 м²
51 000,00 лв
неголямото тракийско село Татарево, разположено на 10км западно от град Първомай. На първия леко вкопан приземен етаж на
14.11.16 г., 18:30 icbproperties.com
140.0 м²
28 500,00 €
гр. Първомай, ,ул.'Сребърна' 11. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
10.11.16 г., 13:57 bazar.bg
67.0 м²
18 420,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 41520 /четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет/ ЛЕВА.
3.11.16 г., 17:56 targimot.com
80.0 м²
41 520,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Иглика“ № 26
– 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо се на адрес гр. Първомай, ул. „Иглика“ № 26 ... римско – хиляда деветстони седемдесет и пет), кв. 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Първомай
3.11.16 г., 17:55 targimot.com
110.0 м²
70 500,00 лв

Къща

Пловдив и област Първомай Драгойново Първа 3
Здрава запазена с отремонтиран покрив миналатагодина.К ъщата има кладенец с чиста питеина вода непресъхващ.Каме нна зидария както къщата така и оградата.Елинста лация почти нова.Намира се на17км. от гр.Първомаи и на40 км. от гр. Пловдив в тихо селце в подмножието на връх Драгоина с изглед към самият връх. Снимките са от преди ремонта напокрива и накладенеца .тел.0888701446 по всяко време с предварителна уговорка.
31.10.16 г., 16:20 555.bg
4 стаи
15 000,00 лв
Селото се намира на около 45 км от гр. Пловдив, в посока гр. Първомай. Триетажната масивна сграда се продава с дворно
24.10.16 г., 15:22 bezplatno.bg
48,00 лв
Къщата се намира в с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив (източни Родопи).Дворното място е около 640 кв. м., къща - около 80 кв. м.В дворното място има гараж, лятна кухня, стопанска постройка, кладенец, чешма, външна баня.Къщата разполага на първият етаж със спалня, всекидневна с бар, тоалетна. Вторият етаж разполага със спалня хол и детска, както и баня с тоалетна. Къщата е ремонтирана, удобна и със страхотен балкански изглед, за ценителите на природата!
24.10.16 г., 15:19 bezplatno.bg
60,00 лв
Съществуваща вила на брега на река Марица до гр.Първомай със скица виза-хотел за селски туризъм.
24.10.16 г., 14:45 bezplatno.bg
60 000,00 €

Земеделска земя ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, местността "Кабата каладж. чеир"
местността „Кабата каладж. чеир“, в землището на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, съставляваща имот № 236048 ... - изоставена нива на Йорданка Гочева Забънова, имот № 236047 - нива на „ГРЕМИ“ ЕООД – гр. Първомай, имот № 800224 ... - напоителен канал на Община Първомай). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 3 450 лева (три хиляди
24.10.16 г., 14:07 targimot.com
3063.0 м²
3 450,00 лв
1 2 3 4