Етаж от къща ПОПОВО

ПОПОВО ул. Ген. Степан Леонов № 2, ет. 2, ап. 2
Недвижим имот с административен адрес гр.Попово, ул.”Ген.Степен Леонов” №2, Апартамент №2 на втори жилищен етаж от ... общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ с кад.№ 255 с площ от 561 кв.м. от кв. 49 по плана на гр. Попово.
24.10.16 г., 14:11 targimot.com
110.0 м²
16 800,00 лв