Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния обект ... , п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един квадратни ... . Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п
3.11.16 г., 0:05 targimot.com
48.0 м²
51 450,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 82
: гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 82 (осемдесет и две), ет. 4 (четвърти), ап. 9 (девет ... адрес на имота: гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 82 (осемдесет и две), с трайно предназначение на ... едно пет пет четири точка едно точка девет), находящ се в гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и
24.10.16 г., 14:45 targimot.com
60.0 м²
55 725,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
. Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), ет. 3 (трети), предназначение на самостоятелния ... . Пловдив, п. к. 4000 (четири хиляди), ул. „Тодор Александров” № 1 (едно), площ 381 кв. м. (триста осемдесет и един ... гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр
24.10.16 г., 14:41 targimot.com
48.0 м²
51 960,00 лв