Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Стамат Икономов" № 11
директор на АГКК, с административен адрес съгласно кадастрална карта: град Пловдив, район Южен, ул. „Стамат Икономов“ № 11 ... , точка, едно, четири, четири, осем, точка, едно, точка, три, едно), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област ... Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителен
24.10.16 г., 14:20 targimot.com
97.0 м²
122 250,00 лв