Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Райко Жинзифов" № 12
обекта: улица „Райко Жинзифов“ № 12 (дванадесет), етаж 4 (четири), апартамент К (буква „К“), който самостоятелен обект ... квадратни метра), при граници на апартамента: от север – коридор и апартамент „И“, от изток – ул. „Райко Жинзифов“, от юг ... осемдесет и пет стотни квадратни метра), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес на
9.11.16 г., 22:19 targimot.com
84.0 м²
74 565,00 лв