Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи ... „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с ... четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл
24.11.16 г., 0:42 targimot.com
56.0 м²
12 750,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи ... „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с ... четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив
24.11.16 г., 0:41 targimot.com
56.0 м²
41 625,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи ... „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с ... четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл
9.11.16 г., 17:57 targimot.com
56.0 м²
12 750,00 лв

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. “Милеви скали“ № 5
. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 1--11 (едно тире тире единадесет), бл. Е-2 (буква „Е“ тире втори), вх. 5 (пет), ет. 1 (първи ... „Гагарин – изток“, ул. “Милеви скали“ № 5 (пет), със застроена площ от 56,00 кв. м. (петдесет и шест квадратни метра), с ... четири точка пет, нула седем точка три нула осем точка едно точка едно две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив
9.11.16 г., 17:57 targimot.com
56.0 м²
41 625,00 лв