Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес: ул. Бунтовнишка №19 (деветнадесет), целият с площ съгласно кадастрална ... от Район „Централен“-Община Пловдив, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48 ... , точка, едно, седем, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални
24.10.16 г., 14:46 targimot.com
39.0 м²
4 612,00 лв

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Бунтовнишка" № 19
от Район „Централен“-Община Пловдив, а съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-48 ... , точка, пет, едно, осем, точка, едно, седем, седем), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по ... обекта: улица Бунтовнишка №19 (деветнадесет), ет.7, ап.А15, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент
24.10.16 г., 14:44 targimot.com
72.0 м²
8 625,00 лв