Къща ПИРДОП

ПИРДОП гр. Пирдоп, ул. “Панагюрско шосе“ №14
площ от 460.47 кв. м., ведно с всички подобрения и приращения в имота. Административен адрес на имота: гр. Пирдоп, ул ... . “Панагюрско шосе“ №14. Началната цена, от която започва наддаването за описаните и изнесени на публична продан недвижими ... УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Пирдоп съставляващ по плана на града УПИ IV-944 в квартал 81, съгласно
23.11.16 г., 19:20 targimot.com
461.0 м²
246 592,00 лв

Къща Златица

Златица панагюрско шосе
: Панагюрско шосе, Димитър и Илия Георгиеви Панчеви, заедно с построените върху него масивна, едноетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА ЛЯТНА ... 121351498, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 7А, ет.4 – страна, длъжник, по ... ., том I, акт № 25, дв. вх. рег.№ 734/20.06.2014г., имотна партида 5064 по описа на Служба по вписвания - Пирдоп. Вписана
3.11.16 г., 17:53 targimot.com
96.0 м²
17 654,00 лв