Тристаен апартамент ПЕЩЕРА

ПЕЩЕРА Ул. "Михаил Такев" № 11
/ по плана на гр. Пещера, с адрес: ул. „Михаил Такев“ № 11 /единадесет/, етаж 4 /четири/, апартамент 11 /единадесет/. ... . Пещера е с планоснимачен номер I /едно – римско/ - Комплексно жилищно строителство в квартал 123 /сто двадесет и три
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
82.0 м²
40 260,00 лв