Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в ... 2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
185.0 м²
42 326,00 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул ... . “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в ... 1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
216.0 м²
49 409,00 лв